Служба трудова медицина София. Изготвяне оценка на риска. Измерване факторите на работната среда. Разработване на всички необходими документи за изрядността на Вашата фирма пред контролните органи !!!

Тел. 0888 002 869;   e-mail: eurobulmedic_s@abv.bg

Служба по трудова медицина София
„СТМ Евро-Булмедик”ООД

Адрес:
гр.София, бул.Тотлебен №35-37
София
България

Телефон: 0888 002 869
Мобилен телефон: 0888 002 869
http://trudovamedicina-sofia.eu

 


Варнасофт ООД - уеб дизайн, SEO и софтуерни услуги